TAIJI ČÍNSKÉ UMĚNÍ PĚSTOVÁNÍ SVÉHO ZDRAVÍ

TAIJI

(Taichi, Tajči, Tchaj-ťi, Čchi-kung)

 

Tradiční čínské cvičení Taiji má své kořeny v klášterech taoistických mnichů kde se vyvíjelo v průběhu generací. Jeho vývoj se nezastavil do dnešních dnů. Svými efektivními a komplexními účinky na lidské zdraví je stále velmi vyhledávaným přístupem v péči o zdraví.

Na základě zkušeností mnoha generací lidí po celém světě lze vyzdvihnout příznivý vliv na posílení svalstva celého těla, uvolnění nadbytečného napětí, zklidnit mysl, uvolnit psychické napětí, prohloubit dech, stabilizovat kvevní tlak a mnohé další.

Z pohledu tradiční čínské medicíny se především jedná o harmonizaci toku čchi v meridiánech, střídání Jinu a Jangu a tím příznivě působit na zdraví jak tělesné, tak psychické.

Taiji je-li správně praktikovano je cvičením přiněmž nedochází k přetěžování kloubů, šlach ani svalů. Naopak vede k postupnému uvolňování a posílení celého těla. Taiji jako léčebné cvičení je pohybově velmi plynulé podporující stabilitu, pravidelné uvolněné dýchání, klidnou-prázdnou a soustředěnou mysl.

Máte-li zájem, přidejte se k nám.

Cvičíme Taiji styl Jang, Wudang, Chen a Čchi kungy. Cvičení je směřováno linií Tradiční čínské medicína. Při cvičení a vedení seminářů využívám mnohaleté zkušenosti s cvičením Taiji, praktikování Tradiční čínské medicíny a zájmem o studia asijských a životních filozofií.

Způsob kterým jsou naše setkání koncipovány (1,5 hodiny) vytváří prostor pro osobní přístup, tak aby měl každý jedinec příležitost plnohodnotně objevovat nové pohyby, celkovou filozofii cvičení Taiji a jeho působení na zdraví.

 

Cvičení skupinové

Cvičení probíhá ve skupinách. Skupiny jsou přibližně o počtu 8-15 lidí. Do nynější doby byly cvičební cykly od září do června následujícího roku. Cvičíme sestavy a Čchi kungy které svým rozsahem jsou zvládnutelné v průběhu 10 měsíců. Je nutno podotknout, že na jednotlivých formách-cvicích a sestavách je třeba dále pracovat. Neznamená to, že po 10 měsících máme hotovo a jdeme na další sestavu. Tento koncept bude využívaný i nadále. Připravuje se další s trváním 3 měsíců a cvičením kratší sestavy, a základních Čchi kungů.

 

Individuální cvičení

Tak jako cvičení jógy, tak i Taiji lze cvičit individuálně. Nabízím pravidelná setkávání 1x podle požadavků i vícekrát týdně. Nesmírnou výhodou individuálního cvičení je přesné nasměrování cvičení a jeho celkových pozitivních vlivů na potřeby cvičícího. Jedná se o velmi efektivní způsob pěstování zdraví.

 

Pokud uvažujete, že byste se rádi seznámili s tímto cvičením a tímto způsobem přispívali svému zdraví, tak se prosím ozvěte. Velmi rád vám odpovím na případné dotazy.

Kontakt : arborcentrum@seznam.cz

 

Těším se na setkání

Roman